Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Ambertec UP 6150 H/OH Litr/liter 600 15.9 9540
Cəm ƏDV Yekun
9540 9540