Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi məqsədilə beynəlxalq təlim-sertifikasiya proqramlarına cəlb olunması ədəd 1 8164 8164
Cəm ƏDV Yekun
8164 0 8164