Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Geoloji işlərin aparılması, mədənin ilkin iqtisadi qiymətləndirilməsinin təşkili ədəd 1 419845 419845
Cəm ƏDV Yekun
419845 0 419845