Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Birləşmə nöqtəsindəki köhnə yararsız siyirtmənin söküntüsü, D 100mm ədəd 1 20 20
2 Birləşmə nöqtəsində yararsız siyirtmənin yenisi ilə əvəzlənməsi, D 100mm ədəd 1 13.2 13.2
3 Siyirtmənin dəyəri, D 100mm ədəd 1 170 170
4 Metal keçidin quraşdırılması Ø100x63 ədəd 1 5 5
5 Metal keçidin dəyəri Ø100x63 ədəd 1 20 20
6 PE 90° üçlük keçidin Ø63x20 quraşdırılması ədəd 53 1.2 63.6
7 PE 90° üçlük keçidin Ø63x20 dəyəri ədəd 53 1.8 95.4
8 Dərinliyi 0.5m olan xəndəyin qazılması (0.5m*0.5m(h)*2623m) 655.75 3 1967.25
9 Poletilen (PE) Ø63 borunun quraşdırılması m 2623 1.3 3409.9
10 Poletilen (PE) Ø63 borunun dəyəri m 2623 3 7869
11 Xəndəyin üstünün qruntla örtülməsi 655.75 2 1311.5
12 Metal kranın Ø20 quraşdırılması ədəd 53 2 106
13 Metal kranın Ø20 dəyəri ədəd 53 4 212
14 Suvarma üçün rezin şlanqın dəyəri, Ø20 m 100 4 400
15 "Amerikanka" keçidin Ø 20 quraşdırılması ədəd 53 0.5 26.5
16 "Amerikanka" keçidin Ø 20 dəyəri ədəd 53 1 53
17 Tamet döşəmənin dağıdılması (qal. 20mm) 5.4 5 27
18 Tamet döşəmənin bərpası 5.4 35 189
19 Asfaltbeton döşəmənin dağıdılması 6.2 28 173
20 Asfaltbeton döşəmənin bərpası 6.2 12 74.4
Cəm ƏDV Yekun
42316.69 7617 49933.69