Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Maye alüminium və alüminium ərintilərinin emal edilməsi üçün dənəvərlənmiş flüs/ Granulated flux for aluminium and aluminium alloys refining -ScotMag SI Ton/mt 60 1080 64800
Cəm ƏDV Yekun
64800 64800