Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Ön fara ədəd 6 45 270
2 Sürətlər qutusunun kipgəci ədəd 20 110 2200
3 Qayish 1175x12,5 ədəd 10 35 350
4 Mühərikin qapaq kipgəc ədəd 10 15 150
5 Soyutma pəri (əks) ədəd 3 460 1380
6 Əyləc silindri ədəd 3 220 660
7 Əyləc silindrinin təmir dəsti dəst 6 85 510
8 Mühərikin başlığı ədəd 1 850 850
9 Əyləc örtüyü dəsti 24433-71000G ədəd 4 80 320
10 Əyləc örtüyü dəsti 24433-75000 G 3 t. avtoyükləyi ədəd 4 85 340
11 Mühərrikin təmir dəsti dəst 3 950 2850
12 Başlığın araqatı ədəd 3 60 180
13 Klapanin kipkəci dəsti dəst 3 70 210
14 Hidravlik yağ çənini borusu ədəd 6 70 420
15 İşəsalma açarı ədəd 3 65 195
16 Qayış L=1165 ədəd 10 30 300
17 Sürətlər qutusunun təmir dəsti dəst 3 550 1650
18 Qabaq təkər topu şpilkası ədəd 24 25 600
19 Yük qaldırma silindrinin təmir dəsti dəst 2 68 136
20 Kipgəc 58x70 Dalian 3 ton ədəd 3 100 300
Cəm ƏDV Yekun
19061 3430.98 22491.98