Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Kabel ucluqları (mis) müxtəlif ölçülü ədəd 150 1.2 180
2 Razetka 380 V ədəd 40 5 200
3 Vilka 380 V ədəd 40 3 120
4 Razetka 220 V ədəd 60 2.8 168
5 Vilka 220 V ədəd 40 1.5 60
6 Rele 220 V ədəd 50 12 600
7 Rele 24 V ədəd 40 10 400
8 Rele 12 V ədəd 40 8 320
9 Zaman relesi 60 san ədəd 10 42 420
10 Zaman relesi 30 san ədəd 30 40 1200
11 Zaman relesi 10 san ədəd 20 40 800
12 Elektromaqnit keçirici 380 V ədəd 40 18 720
13 Qoruyucu 20 A ədəd 100 1.8 180
14 Qoruyucu 100 A ədəd 30 10 300
15 Qoruyucu 50 A ədəd 30 8 240
16 Qoruyucu 6 A ədəd 100 1 100
17 Qoruyucu 10 A ədəd 100 1 100
18 Dövrə açarı 380 V ədəd 5 80 400
19 Sarqı üçün mis məftil müxtəlif ölçülü kq 40 19 760
20 Mis 5200 ədəd 3 120 360
Cəm ƏDV Yekun
14358.3 2584.494 16942.794