Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 L2 markalı tökmə çuqunun satınalınması (QOST: 4832-95) ton 20 565 11300
Cəm ƏDV Yekun
2034 13334