Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Plastik lent qablaşdırma üçün, eni 25mm, qalınlıq - 1.27-1.3mm, 1040 N/m P/M 161150 0.17 27395.5
2 Dişli künc qoruyucu karton (ag, laminat örtüklü, loqolu), ədəd 2 2900 5800
Cəm ƏDV Yekun
5975.19 39170.69 8