Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Goranboy PİTM-dən Ucar PEZ-na xam pambığın daşınması ton 3300 18.5 61050
2 Bərdə PİEZ-dən Ucar PEZ-na xam pambığın daşınması ton 1600 18.5 29600
Cəm ƏDV Yekun
90650 0 90650