Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Bərdə rayonu, Cəyirli kəndində yerləşən, ümumi sahəsi 12 ha olan əmlak kompleksinin icarəsi ay 11 7000 77000
Cəm ƏDV Yekun
77000 13860 90860