Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Su motoru dizel (150-lik) ədəd 17 1950 33150
2 Şlanq (150-lik - 5metr uzunluqda) ədəd 17 180 3060
3 Şlanq (150-lik - 20metr uzunluqda) ədəd 17 180 3060
Cəm ƏDV Yekun
39270 0 39270