Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 43,5 ha ərazinin damlama üsulu ilə suvarılmasını həyata keçirə bilmək qabiliyyətli müasir suvarma sisteminin quraşdırılması - 1 163689 163689
Cəm ƏDV Yekun
163689 0 163689