Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Şal parçası (tulum yastıqla) hazırlanması çəkisi 610qr±5qr Ölçüləri tulum 1m*1,3m, yastıq 0,75m*1,1m dəst 165500 3.03 501465
2 Şal dəsti başlıqlı çəkisi 500qr±5qr Ölçüləri şal 1,1m*1,85m, yastıq 0,75m*1,1m, başlıq 0,75m*0,65m*2m dəst 22000 3.03 66660
3 Şal dəsti başlıqsız çəkisi 375qr±5qr Ölçüləri şal 1,1m*1,85m, yastıq 0,75m*1,1m, başlıq 0,75m*0,65m dəst 12500 3.03 37875
Cəm ƏDV Yekun
606000 109080 715080