Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Polietilen boru PN10 d225 m 1140 4.0508474576271 4617.9661016949
2 Polietilen boru PN8 d225 m 1600 3.4576271186441 5532.2033898305
3 Polietilen boru PN8 d200 m 1300 2.7542372881356 3580.5084745763
4 Polietilen boru PN8 d160 m 160 2.7203389830508 435.25423728814
5 Polietilen boru PN8 d125 m 120 2.6864406779661 322.37288135593
6 Polietilen boru PN8 d110 m 120 2.6525423728814 318.30508474576
7 Polietilen boru PN8 d90 m 74 2.6186440677966 193.77966101695
8 Filterlər üçün beton sahə (6m x9m) 54 19.491525423729 1052.5423728814
9 Su anbarının qazılması (27m x 12m x 4m) 1296 3.4661016949153 4492.0677966102
Cəm ƏDV Yekun
20545 3698.1 24243.1