Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Çəki siyahısı (A4 format 2üzlü) 29XL ədəd 2500 0.06 150
2 Buraxılış (A6 format) 5X ədəd 27000 0.01 270
3 X/p analizin nəticələri (A6 format 2üzlü) 2XL ədəd 2000 0.05 100
4 ə/yol qaiməsi (A4 formatda, 3 nüsxə) 1TXL ədəd 3200 0.11 352
5 Pambıq qəbulu qəbzi (A4 format 4 nüsxə) PQQ-1 ədəd 2000 0.14 280
6 Yol vərəqəsi 1-SX ədəd 24200 0.017 411.4
7 İş aktı (özü köçən kağızda) ədəd 32000 0.03 960
8 Qaimə faktura 3 nüsxə 2-Q ədəd 25000 0.042 1050
Cəm ƏDV Yekun
3573.4 643.212 4216.612