Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 AN 272152 Doffer ədəd 21500 4.1 88150
2 N275607 pad (fitça) ədəd 6864 1.14 7824.96
3 N277078 Cotton Picker Spindle və washer ədəd 65468 2.67 174799.56
4 N279986 Washer ədəd 65468 0.14 9165.52
Cəm ƏDV Yekun
279940.04 279940.04