Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Teleskopik yükləyici DİECİ İCARUS 40.17 ədəd 1 139830.51 139830.51
Cəm ƏDV Yekun
139830.51 25169.4918 165000.0018