Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Qaynaqlı polad boru 720x10mm, DUİST 8734-58 Metr 12 400 4800
2 Qaynaqsız polad boru 159x6 mm (L=5m-4 ədəd) Metr 20 80 1600
3 Paslanmayan polad boru F 89x5 Metr 40 100 4000
4 Paslanmayan polad dirsək F 89x5 Ədəd 40 23 920
5 Paslanmayan polaf flyans Dn 80 Ədəd 30 80 2400
6 SU-QAZ ÖTÜRÜCÜ POLAD BORU Du=15x2,8mm, DÜİST 3262-75 Metr 250 3.5 875
7 SU-QAZ ÖTÜRÜCÜ POLAD BORU Du=20x2,8 mm, DÜİST 3262-75 Metr 100 3.5 350
Cəm ƏDV Yekun
2690.1 17635.1 8