Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Pambıq parça (eni150 sm) (420 qr) m 3400 5.8 19720
2 Pambıq parça ( eni 150 sm) (280-300 qr) m 150 5 750
Cəm ƏDV Yekun
20470 3684.6 24154.6