Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 BREZENT örtük 8,5*7m ədəd 600 356.52542 213915.252
Cəm ƏDV Yekun
213915.252 38504.74536 252419.99736