Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 "LKM-2" pambıq zibilliyini təyin edən cihaz ədəd 3 15700 47100
2 "VSX-M1" pambıq nəmliyini təyin edən cihaz ədəd 9 7600 68400
3 "AQUA-boy" pambıq nəmliyini sürətli ölçən cihaz ədəd 7 2750 19250
Cəm ƏDV Yekun
134750 24255 159005