Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 N382349 Hortum ədəd 20 175 3500
2 N382339 Hortum ədəd 10 290 2900
3 AN193960 HYDRAULIC HOSE ədəd 8 35 280
4 AN195119 HYDRAULIC HOSE ədəd 5 19.2 96
5 AN193955 HYDRAULIC HOSE ədəd 5 20 100
6 AN273559 HYDRAULIC HOSE ədəd 50 34 1700
7 AN273557 HYDRAULIC HOSE ədəd 73 32 2336
8 AN194106 HYDRAULIC HOSE ədəd 29 27 783
9 AN193438 HYDRAULIC HOSE ədəd 8 28 224
10 AN273559 HYDRAULIC HOSE ədəd 11 37 407
11 AN273557 HYDRAULIC HOSE ədəd 11 38 418
12 AN153714 HYDRAULIC HOSE ədəd 3 44 132
13 AN194113 HYDRAULIC HOSE ədəd 15 32 480
14 AN194013 HYDRAULIC HOSE ədəd 25 30 750
15 AN193852 HYDRAULIC HOSE ədəd 19 41 779
16 AN194113 HYDRAULIC HOSE ədəd 14 37 518
17 AN194120 HYDRAULIC HOSE ədəd 11 22 242
18 AN193979 HYDRAULIC HOSE ədəd 9 24 216
19 AN193982 HYDRAULIC HOSE ədəd 36 21 756
20 AN195119 HYDRAULIC HOSE ədəd 5 20 100
Cəm ƏDV Yekun
41899 7541.82 49440.82