Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 HAД1Ф74M-224/32 markalı hidravlik nasosun satınalınması ədəd 1 4420 4420
Cəm ƏDV Yekun
4420 0 4420