Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Avtoyükləyici ( WECAN CPCD25FR) ədəd 3 23700 71100
Cəm ƏDV Yekun
71100 12798 83898