Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Buğda Tanya kq 70000 0.57627118 40338.9826
2 Arpa Dəyanətli kq 90000 0.57627118 51864.4062
Cəm ƏDV Yekun
92203.3888 16596.609984 108799.998784