Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Kamer 6.50X10 ədəd 50 13 650
2 Təkər 9.00-20 ədəd 22 220.74 4856.28
3 Təkər 6.5-10 ədəd 50 74 3700
4 Kamer 7.00-12 ədəd 10 14 140
5 Təkər 8x15-15 (28x9-15) ədəd 20 150 3000
6 Təkər 10.00-20-16PR ədəd 60 280 16800
7 Kamer 9.00-20 ədəd 22 25 550
8 Təkər 11/70R-22.5 (280/70Rx572) ədəd 4 230 920
9 Kamer 16/70-24 ədəd 4 35 140
10 Təkər 16/70-24 ədəd 5 330 1650
11 Təkər 185/75 R16 ədəd 4 75 300
12 Flipper 16/70-24 təkər üçün ədəd 12 30 360
13 Arxa təkər topu Kamaz ədəd 10 220 2200
14 Təkər kamerli 9.00-16 ədəd 5 130 650
15 Təkər diski 6.5-10 ədəd 6 153 918
16 Təkər diski 9.00-20 ədəd 10 100 1000
17 Flipper 6.50-10 ədəd 20 10 200
Cəm ƏDV Yekun
38034.28 6846.1704 44880.4504