Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 110 kV-luq hava xəttinin və kabel xəttinin sınağı dəst 2 900 1800
2 10 kV-luq XLPE 3x(1x240) çıxış xəttlərinin sınağı dəst 4 292.7 1170
3 16MVA TR-un sınaq olunması ədəd 2 2420.96 4841.92
4 110 kV-luq transformatorun rele mühafizə sistemi və avtomatikanın yoxlanması dəst 2 2500 5000
5 Y/S-nın torpaqlanma kontorunun yoxlanılması dəst 5 180 900
6 10 kV-luq Giriş/Çıxış və bölmələrarası yuvaların sınaq olunması dəst 18 390 7020
7 Gərginlik transformatorunun sınaq olunması dəst 2 400 800
8 10 kV-luq qurğuların mühafizə, avtomatika dövrələrinin yoxlanılması və sazlanması dəst 20 420 8400
9 110 kV-luq eleqaz açarın sınaq olunması dəst 2 1100 2200
10 Akkumlyatorun 12V 92 F (12v 92Ah) alınması və dəyişdirilməsi ədəd 9 935 8415
11 Transformator (110kV-luq ağ yağ) mineral yağın əlavə olunması kq 700 8 5600
12 Transformatorun soyutma sisteminin vintilinin alınması və dəyişdirilməsi ədəd 2 1900 3800
Cəm ƏDV Yekun
49947.72 8990.59 58938.31