Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Mart 2021-ci ilin 2-ci yarısına qədər partiya 1 4930 4930
2 May 2021-ci ilin 1-ci yarısına qədər partiya 1 4930 4930
Cəm ƏDV Yekun
9860 0 9860