Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Şixtə materialı Mg99 ton 75 2490 186750
Cəm ƏDV Yekun
186750 33615 220365