Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 “ASK Plaza” və “ASK Villa” inzibati binalarında yerləşən 11 ədəd liftin illik texniki xidmətlərinin satın alınması ədəd 1 7788 7788
Cəm ƏDV Yekun
6600 1188 7788