Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Marketinq araşdırılması üzrə hesabatın satın alınması ədəd 1 18500 18500
Cəm ƏDV Yekun
18,500.00 GBP 0 18,500.00 GBP