Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Xidmət müqaviləsi ədəd 2 3000 6000
Cəm ƏDV Yekun
6000 1080 7080