Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Əkin üçün toxum-Arpanın satın alınması kq 75542 0.65 49102.3
Cəm ƏDV Yekun
49 102.30 0 49 102.30