Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 12 ədəd əl və 12 ədəd maşın yığımlı xam-pambıq etalon nümunəsinin hazırlanması ədəd 24 417 10008
Cəm ƏDV Yekun
10008 10008