Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Oscar HydraXP HLP 46 markalı hidravlik yağın satınalınması litr 1456 3 4368
Cəm ƏDV Yekun
4368 786.24 5154.24