Tenderə dəvət

Müxtəlif Növ Yastiqların satın alınması ilə əlaqədar

“Azəralüminium” MMC ELEKTRON TENDERƏ DƏVƏT EDİR :

İştirak haqqı: 350 AZN

S/S Malların işlərin və ya xidmətlərin adı Malın və ya məhsulun kodu Təsviri və ya xüsusiyyətləri Ölçü vahidi Həcmi / miqdarı
1 Yastiq 608-ZZ, C3 ədəd 30
2 Yastıq 311 (6311-ZZ) ədəd 60
3 Yastıq 6308-ZZ, C3 ədəd 60
4 Yastıq 6313-ZZ, C3 ədəd 60
5 Yastıq 6306-ZZ, C3 ədəd 60
6 Yastıq 6205-ZZ, C3 ədəd 40
7 Yastıq 6310-ZZ, C3 ədəd 30
8 Yastıq 51108 ədəd 10
9 Yastıq 6206-ZZ, C3 ədəd 80
10 Yastıq 6312-ZZ, C3 ədəd 30
11 Yastıq 6314-ZZ, C3 ədəd 20
12 Yastıq 6317-ZZ, C3 ədəd 10
13 Yastıq 6204-ZZ, C3 ədəd 60
14 Yastiq 51113 ədəd 10
15 Yastiq 6305-ZZ, C3 (Ø25xØ62x17) ədəd 30
16 Yastiq 6211-ZZ, C3 (Ø55xØ100x21) ədəd 60
17 YASTIQ 6801-ZZ, C3 (qapali) ədəd 20
18 Yastiq NJ204 ədəd 20
19 Yastiq NJ205 ədəd 20
20 Yastiq 6001-ZZ, C3 ədəd 20
21 Yastıq 6309-ZZ, C3 ədəd 60
22 Yastıq 6202-ZZ, C3 ədəd 60
23 Yastiq 208(6208)-ZZ, C3 (süzgəc-BOY-250+ETS) ədəd 60
24 Yastiq 6209-ZZ, C3 ədəd 60
25 Yastiq 6203-ZZ, C3 ədəd 40
26 Yastyq NU205EM (Ø25xØ52x15) ədəd 10
27 Yastıq NU206EM ədəd 10
28 Yastıq NU209EM ədəd 10
29 Yastıq NU208E ədəd 10
30 Yastıq 200 ədəd 60
31 Yastıq 42209 KM ədəd 20
32 Yastıq 6309-RS, C3 ədəd 60
33 Yastıq 6308-RS, C3 ədəd 60
34 Yastıq 6313-RS, C3 ədəd 10
35 Yastıq 6208-RS, C3 ədəd 60
36 Yastıq 6306-RS, C3 ədəd 60
37 Yastıq 6205-RS, C3 ədəd 30
38 Yastıq 6310-RS, C3 ədəd 10
39 Yastıq 6314-RS, C3 ədəd 10
40 Yastıq 6204-RS, C3 ədəd 40
41 Yastıq 6202-RS, C3 ədəd 30
42 Yastıq 6209-RS, C3 ədəd 60
43 Yastıq NU 208 KM ədəd 20
44 Yastıq 6206-RS, C3 ədəd 60
45 Yastıq 6313-ZZ, C3 ədəd 6
46 Yastıq 6205-LS/25/52X15 ədəd 10
47 Yastıq 6206-2RZ/30X62X16 ədəd 40
48 Yastıq 6204-ZZ, C3 ədəd 10
49 Yastıq 6202/60X110X22 ədəd 10
50 Yastiq 6203-ZZ, C3 ədəd 10
51 Yastıq 6309-Z/45x100x25 ədəd 20
52 Yastiq 6209-ZZ, C3 ədəd 20
53 Yastiq 608-ZZ, C3 ədəd 500
54 Yastiq 688Z (8X16X5) ədəd 500
55 Yastiq 6006-2Z/30x55x13 ədəd 2
56 Yastiq 6006-2Z/30x55x13 ədəd 2
57 Yastiq 6006-2Z/30x55x13 ədəd 2
58 Yastiq 22212C/W33 (Ø60xØ110x28) ədəd 2
59 Yastiq 22212C/W33 (Ø60xØ110x28) ədəd 2
60 Yastiq 22212C/W33 (Ø60xØ110x28) ədəd 2
61 Yastıq 306 (6306) ədəd 4
62 Yastıq 306 (6306) ədəd 2
63 Yastıq 306 (6306) ədəd 2
64 Yastıq 306 (6306) ədəd 2
65 Yastıq 7512 (32212) ədəd 4
66 Yastıq 7207 (30207) 35X72X18.25 ədəd 2
67 Yastıq 6308-ZZ, C3 ədəd 1
68 Yastıq 6212 (60X110X22) ədəd 2
69 Yastıq 6212 (60X110X22) ədəd 2
70 Yastıq 6212 (60X110X22) ədəd 2
71 Yastıq 1210 (111610) 505x90x20 ədəd 2
72 Yastıq 1210 (111610) 505x90x20 ədəd 2
73 Yastıq 7311 B/DB/55X120X58 ədəd 2
74 Yastıq 7311 B/DB/55X120X58 ədəd 2
75 Yastıq 6205-LS/25/52X15 ədəd 2
76 Yastıq 6205-LS/25/52X15 ədəd 2
77 Yastıq 6210/50X90X20 ədəd 2
78 Yastıq 6210/50X90X20 ədəd 2
79 Yastıq 6210/50X90X20 ədəd 2
80 Yastıq 6210/50X90X20 ədəd 2
81 Yastıq 6210/50X90X20 ədəd 2
82 Yastıq 6210/50X90X20 ədəd 1
83 Yastıq 6310-ZZ, C3 ədəd 24
84 Yastıq 6310-ZZ, C3 ədəd 2
85 Yastıq 6310-ZZ, C3 ədəd 2
86 Yastıq 6206-2RZ/30X62X16 ədəd 2
87 Yastıq 6206-2RZ/30X62X16 ədəd 2
88 Yastıq 6206-2RZ/30X62X16 ədəd 2
89 Yastıq 6206-2RZ/30X62X16 ədəd 2
90 Yastıq 6312-2Z 60X130X31 ədəd 2
91 Yastıq 6312-2Z 60X130X31 ədəd 2
92 Yastıq 6314-ZZ, C3 ədəd 2
93 Yastıq 6314-ZZ, C3 ədəd 2
94 Yastıq 6204-ZZ, C3 ədəd 2
95 Yastıq 22224 CCK/C3 W33+H3124 ədəd 2
96 Yastıq 6315/75X160X37 ədəd 2
97 Yastıq 1218 (90X160X30) ədəd 2
98 Yastıq 1218 (90X160X30) ədəd 2
99 Yastıq 1218 (90X160X30) ədəd 2
100 Yastıq 6201-2Z/12X32X10 ədəd 192
101 Yastiq 51106/30x47x11 ədəd 2
102 Yastıq 32013/65x100x23 ədəd 6
103 Yastiq 6020/100x150x24 ədəd 2
104 Yastyq 22216C/W33/80x140x33 ədəd 4
105 Yastyq 22216C/W33/80x140x33 ədəd 24
106 Yastyq 22216C/W33/80x140x33 ədəd 2
107 Yastıq 6000-2z/12x32x10 ədəd 48
108 Yastiq 6005-2z(F25xF47x12) (80105) ədəd 48
109 Yastiq 6005-2z(F25xF47x12) (80105) ədəd 2
110 Yastiq 3204/20x47x20,6 ədəd 48
111 Yastıq 6012/60x95x18 ədəd 2
112 Yastiq 22317CC/W3385x180x60 ədəd 6
113 Yastiq 6010-2Z/50x80x16 ədəd 2
114 Yastiq 6010-2Z/50x80x16 ədəd 2
115 Yastiq 6010-2Z/50x80x16 ədəd 2
116 Yastıq 22314/70x150x51 ədəd 10
117 Yastıq 22314/70x150x51 ədəd 6
118 Yastiq 6304-2Z (F20xF52x15) ədəd 2
119 Yastiq 6304-2Z (F20xF52x15) ədəd 2
120 Yastiq 6304-2Z (F20xF52x15) ədəd 4
121 Yastiq 6304-2Z (F20xF52x15) ədəd 2
122 Yastiq 6304-2Z (F20xF52x15) ədəd 2
123 Yastiq 6304-2Z (F20xF52x15) ədəd 4
124 Yastiq 6304-2Z (F20xF52x15) ədəd 10
125 Yastiq 6004 (F20xF42x12) ədəd 2
126 Yastiq 6004 (F20xF42x12) ədəd 2
127 Yastiq 6004 (F20xF42x12) ədəd 6
128 Yastiq NK32/30 (32X42X30) ədəd 10
129 Yastiq 6406 (Ø30xØ90x23) ədəd 64
130 Yastiq 6406 (Ø30xØ90x23) ədəd 4
131 Yastiq 51107 (Ø35xØ52x12) ədəd 2
132 Yastiq 23036CC/W33 (3003136) (Ø180xØ280x74) ədəd 8
133 Yastiq 23036CC/W33 (3003136) (Ø180xØ280x74) ədəd 6
134 Yastiq 6030 (130) (Ø150xØ225x35) ədəd 2
135 Yastiq 6030 (130) (Ø150xØ225x35) ədəd 2
136 Yastıq 32044 (220x340x76) ədəd 2
137 Yastıq 32044 (220x340x76) ədəd 2
138 Yastiq 6305-ZZ, C3 (Ø25xØ62x17) ədəd 1
139 Yastiq 6211-ZZ, C3 (Ø55xØ100x21) ədəd 1
140 Yastiq 46128 (210x140x33) ədəd 12
141 Yastiq 6207(2RSC3.35X72X17) ədəd 8
142 Ikisyraly diyircəkli eksentrik yastyq 300752307 ədəd 4
143 Yastıq 6309-Z/45x100x25 ədəd 2
144 Yastıq 6309-Z/45x100x25 ədəd 4
145 Yastıq 6202/60X110X22 ədəd 4
146 Yastıq 6202/60X110X22 ədəd 2
147 Yastıq 6202/60X110X22 ədəd 2
148 Yastıq 6202/60X110X22 ədəd 2
149 Yastiq 208(6208)-ZZ, C3 (süzgəc-BOY-250+ETS) ədəd 2
150 Yastiq 208(6208)-ZZ, C3 (süzgəc-BOY-250+ETS) ədəd 2
151 Yastiq 208(6208)-ZZ, C3 (süzgəc-BOY-250+ETS) ədəd 2
152 Yastiq 208(6208)-ZZ, C3 (süzgəc-BOY-250+ETS) ədəd 2
153 Yastiq 208(6208)-ZZ, C3 (süzgəc-BOY-250+ETS) ədəd 2
154 Yastiq 208(6208)-ZZ, C3 (süzgəc-BOY-250+ETS) ədəd 4
155 Yastiq 6209-ZZ, C3 ədəd 2
156 Yastıq HR 32014 (2007114) ədəd 2
157 Yastıq HR 32014 (2007114) ədəd 2
158 Yastıq №2312 DÜİST 8328-57 ədəd 4
159 Xirxirali yastiq CK-A 40110 ədəd 2
160 Yastıq №22213C/W (65X120X31) ədəd 2
161 Yastıq №22213C/W (65X120X31) ədəd 2
162 Yastıq №6213 ədəd 2
163 Yastıq №6213 ədəd 2
164 Yastiq 1000944 (300x220x38) ədəd 4
165 Yastiq 33012/60x95x27 ədəd 2
166 Yastıq 6214-2Z (F70xF125x24) ədəd 2
167 Yastıq 6214-2Z (F70xF125x24) ədəd 2
168 Yastıq 6214-2Z (F70xF125x24) ədəd 2
169 Yastıq 6214-2Z (F70xF125x24) ədəd 2
170 Yastıq 6214-2Z (F70xF125x24) ədəd 2
171 Yastıq 6214-2Z (F70xF125x24) ədəd 2
172 Yastiq 22214/70x125x31 ədəd 2
173 Yastiq 22214/70x125x31 ədəd 2
174 Yastiq 22214/70x125x31 ədəd 4
175 Yastiq 22214/70x125x31 ədəd 2
176 Yastiq 22214/70x125x31 ədəd 2
177 Yastiq 6203-ZZ, C3 ədəd 2
178 Yastıq №6303 ədəd 20
179 INA NKXR20Z Bearing Iynəvari diyircəkli yastiq ədəd 40
180 Daxili həlqə IR 17x20x20 İynəvari diyircəkli yastıq INA NKXR20Z üçün ədəd 40
181 Yastıq 6017-2Z (Ø85xØ130x22) ədəd 16
182 Yastıq 6017-2Z (Ø85xØ130x22) ədəd 2
183 Xətti istiqamətverici rels HSK TLB 12 ədəd 2
184 Yastıq 24024CC/W33/120x180x60 ədəd 2
185 Yastıq NU208E ədəd 2
186 Yastıq 6311-2Z 955X120X29) ədəd 2
187 Yastıq gövdəsi F215 ədəd 5
188 Yastıq N 61944 (6444)-2RS ədəd 16
189 Yastıq N 66128 ədəd 16
190 Yastıq N 108209 ədəd 32
191 Yastıq 52210 (Ø50xØ78x39) ədəd 1
192 Yastıq №201 ədəd 40
193 Yastıq 51118/90x120x22 ədəd 1
194 Yastıq 51118/90x120x22 ədəd 2
195 Yastıq 51120/100x135x25 ədəd 1
196 Yastıq 352124/120x200x110 ədəd 2
197 Yastıq 220366C/W33/180x280x74 ədəd 8
198 Yastıq 31326/130x280x72 ədəd 1
199 Yastıq 23068/W33/340x520x133 ədəd 1
200 Yastıq 23080/W33/400x600x148 ədəd 1
201 Yastıq 32240/200x360x104 ədəd 2
202 Yastıq 32322/110x240x84,5 ədəd 1
203 Yastıq 23140CC/W/200x340x112 ədəd 1
204 Yastıq 51224/120x170x32 ədəd 1
205 Yastıq N224E/120x215x40 ədəd 2
206 Yastıq №51220/100X150X38 ədəd 1
207 Yastıq 22215C/W33/75x130x31 ədəd 2
208 Yastıq 22215C/W33/75x130x31 ədəd 2
209 Yastıq 22217CC/W33/85x150x36 ədəd 2
210 Yastıq 22217CC/W33/85x150x36 ədəd 4
211 Yastıq WQZ110(B=70)self lubrication bearing ədəd 2
212 Yastıq WQZ110(B=70)self lubrication bearing ədəd 2
213 Yastıq WQZ100(115x120) ədəd 2
214 Yastıq HR32004x1/220x340x76 ədəd 2
215 Yastıq 22324CC/W33/120x260x86 ədəd 2
216 Yastıq 52212/50x95x46 ədəd 2
217 Yastıq GE60ES(60x90x44) ədəd 2
218 Yastıq NF222/110x200x38 ədəd 2
219 Yastıq NF211/55x100x21 ədəd 2
220 Yastıq GE8DES-2RS80x120/55x45 ədəd 2
221 Yastıq 22318/90x190x64 ədəd 4
222 Yastıq 51224/120x170x39 ədəd 2
223 Yastıq NU228/140x250x42 ədəd 2
224 Yastıq NU228/140x250x42 ədəd 2
225 Yastıq 352952x2-1 260x360x134 ədəd 2
226 Yastıq UKFC213=H2313/60X120X28 ədəd 2
227 Yastıq 7305 B/25X52X17 ədəd 2
228 Yastıq 6007/35x62x14 ədəd 2
229 Yastıq 16008/40x68x9 ədəd 2
230 Yastıq 32222 (Ø110xØ200x56) ədəd 2
231 Yastıq 33021 (Ø105xØ160x43) ədəd 2
232 Yastıq 23044CA (Ø220xØ340x90) ədəd 2
233 Yastıq 23044CA (Ø220xØ340x90) ədəd 2
234 Yastıq 230KDE3801+L (Ø230xØ380x175) ədəd 2
235 Yastıq 6014 (Ø70xØ110x20) ədəd 2
236 Yastıq 6014 (Ø70xØ110x20) ədəd 2
237 Yastıq 6014 (Ø70xØ110x20) ədəd 2
238 Yastıq 6014 (Ø70xØ110x20) ədəd 2
239 Yastıq 6014 (Ø70xØ110x20) ədəd 2
240 Yastıq 6009-2RZ(Ø45xØ75x16) ədəd 2
241 Yastıq 6009-2RZ(Ø45xØ75x16) ədəd 2
242 Yastıq 6009-2RZ(Ø45xØ75x16) ədəd 2
243 Yastıq 6009-2RZ(Ø45xØ75x16) ədəd 2
244 Yastıq 6009-2RZ(Ø45xØ75x16) ədəd 2
245 Yastıq 7208BECBP/DF/GB 40X80X36 ədəd 2
246 Yastıq 7208BECBP/DF/GB 40X80X36 ədəd 2
247 Yastıq gövdəsi UCP 211 ədəd 2
248 Yastıq gövdəsi UCP 211 ədəd 2
249 Yastıq NNC4916CV (Ø80xØ110x30) ədəd 2
250 Yastıq NNC4916CV (Ø80xØ110x30) ədəd 2
251 Yastıq 234419BM1/SP/P5 (Ø95xØ145x60) ədəd 2
252 Yastıq NN3020TBE44CC1P5 (Ø100xØ150x37) ədəd 2
253 Yastıq 61821 (Ø105xØ130x13) ədəd 4
254 Yastıq 61821 (Ø105xØ130x13) ədəd 2
255 Yastıq 61919 (Ø95xØ130x18) ədəd 2
256 Yastıq 61919 (Ø95xØ130x18) ədəd 2
257 Yastıq 16019 (Ø95xØ145x16) ədəd 2
258 Yastıq 16019 (Ø95xØ145x16) ədəd 2
259 Yastıq gövdəsi UCP 218 ədəd 2
260 Yastıq gövdəsi UCP 218 ədəd 2
261 Yastıq NNU4920MBE44CC1P4 (Ø100xØ140x40) ədəd 2
262 Yastıq NU1018ML/P5 (Ø90xØ140x24) ədəd 2
263 Yastıq NU1018ML/P5 (Ø90xØ140x24) ədəd 2
264 Yastıq ZARN70130TN/P5 (Ø70xØ130x82) ədəd 2
265 Yastıq ZARN70130TN/P5 (Ø70xØ130x82) ədəd 2
266 Yastıq 2212K+H312 (Ø55xØ110x28) ədəd 2
267 Yastıq 2212K+H312 (Ø55xØ110x28) ədəd 2
268 Yastıq 22210 (Ø50xØ90x23) ədəd 2
269 Yastıq 22210 (Ø50xØ90x23) ədəd 2
270 Yastıq 23224CK/W33+H2324 (Ø110xØ215x76) ədəd 6
271 Yastıq 22316CC/W33 (80X170X58) ədəd 6
272 Yastıq 22316CC/W33 (80X170X58) ədəd 2
273 Yastıq 61905 (Ø25xØ42x9) ədəd 2
274 Yastıq 62212 (Ø60xØ110x28) ədəd 2
275 Yastıq 6008 (40X68X15) ədəd 2
276 Yastıq 6008 (40X68X15) ədəd 2
277 Yastıq 6008 (40X68X15) ədəd 2
278 Yastıq 22313C/W33 (Ø65xØ140x48) ədəd 2
279 Yastıq 23218CCK/W33+H2318 (Ø80xØ160x52,4) ədəd 2
280 Yastıq NKXR20Z ədəd 4
281 Yastıq NJ307ECP (Ø35xØ80x21) ədəd 2
282 Yastıq NAKD80P ədəd 2
283 Yastıq WQZD070 ədəd 2
284 Yastıq WQZD140 ədəd 2
285 Yastıq gövdəsi UCP 212 ədəd 2
286 Yastıq gövdəsi UCP 212 ədəd 2
287 Yastıq gövdəsi UCP 212 ədəd 4
288 Yastıq 352220E (Ø100xØ180xØ107x87) ədəd 2
289 Yastıq 260KBE4001+L (Ø260xØ400x155) ədəd 2
290 Yastıq HR32222I (Ø110xØ200x56) ədəd 2
291 Yastıq HR32222I (Ø110xØ200x56) ədəd 2
292 Yastıq 300KBE4202+L (Ø300xØ420x148) ədəd 2
293 Yastıq HJG-K52203BT ədəd 2
294 Yastıq 22207C/W33 (Ø35xØ72x23) ədəd 2
295 Yastıq 180109 (Ø45xØ75x16) ədəd 2
296 Yastıq 32036 (Ø180xØ280x64) ədəd 2
297 Yastıq 32036 (Ø180xØ280x64) ədəd 2
298 Yastıq 61804-2Z (Ø20xØ32x7) ədəd 2
299 Yastıq 32948 (Ø240xØ320x51) ədəd 2
300 Yastıq 32948 (Ø240xØ320x51) ədəd 2
301 Yastıq №2313 (65x140x48) ədəd 2
302 Yastıq 22310C/W33 (Ø50xØ110x40) ədəd 2
303 Yastıq 22310C/W33 (Ø50xØ110x40) ədəd 2
304 Yastıq 234420TN9/SP (Ø100xØ150x60) ədəd 2
305 Yastıq NNU4924(Ø120xØ165x45) ədəd 2
306 Yastıq NN4922B/W33 (Ø110xØ150x40) ədəd 2
307 Yastıq 618042-Z (Ø20xØ32x7) ədəd 2
308 Yastıq (Relslə birlikdə) TE HSR35 Y14204 HSR 35B-2SS- L=3720L ədəd 2
309 Yastıq HR30218İ (Ø90xØ160x32,5) ədəd 2
310 Yastıq HR30218İ (Ø90xØ160x32,5) ədəd 2
311 Yastıq HR30222İ (Ø110xØ200x41) ədəd 2
312 Yastıq HR30222İ (Ø110xØ200x41) ədəd 2
313 Yastıq 352144 (Ø220xØ370x195) ədəd 1
314 Yastıq 231516CAF3 (Ø280xØ460x146) ədəd 1
315 Yastıq 30220 (Ø100xØ180x37) ədəd 2
316 Yastıq 30220 (Ø100xØ180x37) ədəd 2
317 Yastıq 6218-Z (Ø90xØ160x30) ədəd 2
318 Yastıq 180108 (Ø40xØ68x15) ədəd 2
319 Yastıq 6016VV (Ø80xØ125x22) ədəd 2
320 Yastıq gövdəsi UCP 215 ədəd 2
321 Yastıq 30216 (Ø80xØ140x28,25) ədəd 2
322 Yastıq 30312 (60X130X33.5) ədəd 2
323 Yastıq 32219 (Ø95xØ170x45,5) ədəd 2
324 Yastıq 81206 (Ø30xØ52x16) ədəd 2
325 Yastıq 81206 (Ø30xØ52x16) ədəd 2
326 Yastıq 6026-2ZP5 (Ø130xØ200x33) ədəd 2
327 Yastıq NN3024ASK.M.SP (Ø120xØ180x46) ədəd 2
328 Yastıq B7020E.T.P4S.V4 (Ø100xØ150x24) ədəd 2
329 Yastıq 40TAC90BCUC10PN7B (Ø40xØ90x20) ədəd 2
330 Yastıq 21308CC (Ø40xØ90x23) ədəd 2
331 Yastıq gövdəsi UCP 208 ədəd 2
332 Yastıq 6024-2Z (Ø120xØ180x28) ədəd 2
333 Yastıq 6024-2Z (Ø120xØ180x28) ədəd 2
334 Yastıq 6028-2Z (Ø140xØ210x33) ədəd 2
335 Yastıq 6028-2Z (Ø140xØ210x33) ədəd 2
336 Yastıq 16040M (Ø200xØ310x34) ədəd 2
337 Yastıq 16040M (Ø200xØ310x34) ədəd 2
338 Yastıq 32024 (Ø120xØ180x38) ədəd 2
339 Yastıq 32024 (Ø120xØ180x38) ədəd 2
340 Yastıq 32012 (60X95X23) ədəd 2
341 Yastıq 32012 (60X95X23) ədəd 2
342 Yastıq 33011 (F55xF90x27) ədəd 2
343 Yastıq 33011 (F55xF90x27) ədəd 2
344 Yastıq 33013 (F65xF100x27) ədəd 2
345 Yastıq 33013 (F65xF100x27) ədəd 2
346 Yastıq 33013 (F65xF100x27) ədəd 2
347 Yastıq SP60B ədəd 2
348 Yastıq CSB-10 3220 (Ø32xØ36x20) ədəd 2
349 Yastıq gövdəsi UCP 220 ədəd 2
350 Yastıq 66210-ZZ (Ø50xØ90x20) ədəd 2
351 Yastıq 5216 (Ø80xØ140x44,4) ədəd 2
352 Yastıq HR30208İ (Ø40xØ80x19,75) ədəd 2
353 Yastıq HR30208İ (Ø40xØ80x19,75) ədəd 2
354 Yastıq HR30208İ (Ø40xØ80x19,75) ədəd 1
355 Yastıq 51105 (Ø25xØ42x11) ədəd 2
356 Yastıq 6217ZZ (Ø85xØ150x28) ədəd 2
357 Yastıq 23156CA (Ø280xØ460x146) ədəd 2
358 Yastıq 30224 (Ø120xØ215x43,5) ədəd 2
359 Yastıq 6307-2Z (Ø35xØ80x21) ədəd 2
360 Yastıq 6905 (Ø25xØ42x9) ədəd 2
361 Yastıq İC4.061 ədəd 2
362 Yastıq CSB-10/5030 (Ø50xØ55x30) ədəd 2
363 Yastıq CSB-10F3560 (Ø35xØ39x26) ədəd 2
364 Yastıq CSB-10F4060 (Ø40xØ44x26) ədəd 2
365 Yastıq 23022CA/W33 (Ø110xØ170x45) ədəd 2
366 Yastıq 32928 (Ø140xØ190x23,5) ədəd 2
367 Yastıq 60114 (Ø70xØ110x20) ədəd 2
368 Yastıq 7230AC (Ø150xØ270x45) ədəd 2
369 Yastıq 7228BM (Ø140xØ250x42) ədəd 2
370 Yastıq 32217 (F85xF150x38,5) ədəd 2
371 Yastıq 32032 (F160xF240x51) ədəd 2
372 Yastıq 23940CA (F200xF280x60) ədəd 2
373 Yastıq gövdəsi USP 207 ədəd 2
374 Yastıq 6013-2Z (F65xF100x18) ədəd 2
375 Yastıq 21310C (F50xF110x27) ədəd 2
376 Yastıq 7004C (F20xF42x12) ədəd 2
377 Yastıq 30210 (Ø50xØ90x21,75) ədəd 2
378 Yastıq 30210 (Ø50xØ90x21,75) ədəd 1
379 Yastıq 30214 (Ø70xØ125x26,25) ədəd 2
380 Yastıq 30212 (Ø60xØ110x23,75) ədəd 2
381 Yastıq 32008 (Ø40xØ68x19) ədəd 2
382 Yastıq 2210 (Ø50xØ90x23) ədəd 2
383 Yastıq 1310 (50X110X27) ədəd 2
384 Yastıq 2212 (Ø60xØ110x28) ədəd 2
385 Yastıq 2209 (Ø45xØ85x23) ədəd 2
386 Yastıq 2209 (Ø45xØ85x23) ədəd 2
387 Yastıq 29412 (Ø60xØ130x42) ədəd 2
388 Yastıq 32926X2A (Ø130xØ180x32,5) ədəd 2
389 Yastıq 33112 (Ø60xØ100x30) ədəd 2
390 Yastıq 32213 (Ø65xØ120x32,75) ədəd 2
391 Yastıq 22206C (Ø30xØ62x20) ədəd 2
392 Yastıq 32306 (Ø30xØ72x28,75) ədəd 2
393 Yastıq 33113 (Ø65xØ110x34) ədəd 2
394 Yastıq 6802 (Ø15xØ24x5) ədəd 4
395 Yastıq 51116 (Ø80xØ105x19) ədəd 2
396 Yastıq 51115 (Ø75xØ100x19) ədəd 2
397 Yastıq 51109 (Ø15xØ65x14) ədəd 3
398 Yastıq 32016 (Ø80xØ125x29) ədəd 2
399 Yastıq 2208 (Ø40xØ80x23) ədəd 2
400 Yastıq 80210 (Ø50xØ90x21) ədəd 2
401 Yastıq 80211 (Ø55xØ100x21) ədəd 2
402 Yastıq T-211 TR ədəd 6
403 Yastıq gövdəsi UCF 214 ədəd 2
404 Yastıq gövdəsi UCP 312 ədəd 2
405 Yastıq gövdəsi UCP 313 ədəd 2
406 Yastıq 30320 ədəd 2
407 Yastıq 22218C/W33(90x160x40) ədəd 4
408 Yastıq gövdəsi SN 520 ədəd 4
409 Yastıq gövdəsi SN 524 ədəd 2
410 Yastıq 22220C/W33+H320 ədəd 14
411 Yastıq gövdəsi SN 218 ədəd 2
412 Yastıq 32916(80x110x20) ədəd 2
413 Yastıq gövdəsi SN 210 ədəd 2
414 Yastıq gövdəsi UCT 214 ədəd 2
415 Yastıq gövdəsi UCF 314 ədəd 2
416 Yastıq FL207 ədəd 6
417 Yastıq N11311 ГОСТ 8545-57 (SKF 1312 E K TN9+H312) ədəd 40
418 Xətti istiqamətverici yastıq (arabacıq) HSK TLB-12 ədəd 8
419 Yastıq 6220 (Ø100xØ180x34) ədəd 1
420 Yastıq 6228 (Ø400xØ250x42) ədəd 1
421 Yastıq 7201B (Ø12xØ32x10) ədəd 2
422 Yastıq 7209C1/DB (Ø45xØ85x38) ədəd 2
423 Yastıq 51111 (Ø55xØ78x16) ədəd 2
424 Yastıq 52208 (Ø30xØ68x36) ədəd 1
425 Yastıq 32206 (Ø30xØ62x21,25) ədəd 2
426 Yastıq 30306 (Ø30xØ72x20,75) ədəd 1
427 Yastıq 30209 (Ø45xØ85x20,75) ədəd 2
428 Yastıq 23068/W33/340x520x133 ədəd 2
429 Yastıq 23072CC/W33 (Ø360xØ540x134) ədəd 1
430 Yastıq 61976/380x520x65 ədəd 2
431 Yastıq 23336CC/W33 (Ø180xØ380x126) ədəd 1
432 Yastıq 61968/340x460x56 ədəd 2
433 Yastıq 340KBE030+L (Ø340xØ520x165) ədəd 1
434 Yastıq 23160CA/W33/300x500x160 ədəd 1
435 Yastıq 6215/75x130x25 ədəd 2
436 Yastıq 23164CA/W33/320x540x176 ədəd 2
437 Yastıq 22211C/W33 (Ø55xØ100x85) ədəd 2
438 Yastıq 23236CC/W33 (Ø180xØ320x112) ədəd 1
439 Yastiq 8112 (51112) ədəd 2
440 Yastiq 66314 ədəd 4
441 Yastıq 7512 (32212) ədəd 12
442 Yastıq 6308-ZZ, C3 ədəd 14
443 Yastıq 6212 (60X110X22) ədəd 5
444 Yastıq 1210 (111610) 505x90x20 ədəd 10
445 Yastıq 7607K ədəd 4
446 Yastıq 23148 ədəd 4
447 Yastıq 6210/50X90X20 ədəd 14
448 Yastıq 6310-ZZ, C3 ədəd 22
449 Yastıq 6206-2RZ/30X62X16 ədəd 20
450 Yastıq 1311 ədəd 10
451 Yastıq 6204-ZZ, C3 ədəd 10
452 Yastıq COE 21316E ədəd 4
453 Yastıq 6314ZZ ədəd 16
454 Yastıq 6000-2z/12x32x10 ədəd 20
455 YASTIQ 22340 ədəd 4
456 Yastiq 33212A (3007212A) ədəd 10
457 Yastiq 608 -2Z (80018) ədəd 10
458 Yastiq 6207(2RSC3.35X72X17) ədəd 8
459 Yastıq 6309-Z/45x100x25 ədəd 16
460 Yastıq 6202/60X110X22 ədəd 12
461 Yastiq 208(6208)-ZZ, C3 (süzgəc-BOY-250+ETS) ədəd 12
462 Yastiq 6209-ZZ, C3 ədəd 14
463 Yastiq 50406 ədəd 4
464 Yastıq №8210 ədəd 8
465 Yastıq 6214-2Z (F70xF125x24) ədəd 12
466 Yastiq 6203-ZZ, C3 ədəd 14
467 Yastıq №6303 ədəd 24
468 Yastıq 6311-2Z 955X120X29) ədəd 6
469 Yastıq 112 ədəd 8
470 Yastıq NU316 ədəd 2
471 Yastıq 6307-2Z (Ø35xØ80x21) ədəd 10
472 Yastıq №46216 ədəd 4
473 Yastıq 6216 (Ø80xØ140x26) ədəd 12
474 Yastıq 7216 (30216) ədəd 4
475 Yastıq 8105 (MTS 1M531-torna dəzgahına) ədəd 4
476 Yastıq 8107 ədəd 4

 

Müsabiqə Dövlət Satınalmalarının Vahid İnternet Portalı vasitəsi ilə həyata keçirilir. Maraqlanan şəxslər müsabiqə haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün www.etender.gov.az keçidindən istifadə etməlidir. Müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu əldə etmək üçün “asan ödəniş” vasitəsilə iştirak haqqını ödəyərək tenderdə iştirak edə bilərsiniz.

(Əlaqələndirici şəxs Şahin Şahbazov, telefon +994502682707 ve ya shahin.shahbazov@azeraluminium.com) vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

  1. Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
  2. Tender təklifi dəyərinin 1% -i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
  3. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqandan arayış
  4. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
  5. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
  6. İddiaçının tam adı hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

Tender proseduru «Dövlət satınalmaları haqqında» qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 2021-04-30 saat 10:00 tarixinə qədər, tender təklifi və bank təminatını isə 2021-05-11 saat 17:00 qədər, www.etender.gov.az ünvanına təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 2021-05-12 saat 10:00 tarixində www.etender.gov.az ünvanında açılacaqdır.

TENDER KOMİSSİYASI