Tenderə dəvət

KAMAZ5320 YÜK MAŞINLARI ÜÇÜN EHTİYAT HİSSƏLƏRİ satın alınması ilə əlaqədar

“Azəralüminium” MMC ELEKTRON TENDERƏ DƏVƏT EDİR :

İştirak haqqı: 50 AZN

S/S Malların işlərin və ya xidmətlərin adı Malın və ya məhsulun kodu Təsviri və ya xüsusiyyətləri Ölçü vahidi Həcmi / miqdarı
1 Su köynəyinin rezinləri dəsti Sadə Kamaz üçün. Hazır paketdə olur. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 3
2 Mühərrikin təmir dəsti Kamaz5320 üçün təmir dəsti. 1 dəst= 8 ədəd giliz, 16 ədəd gilizin rezin həlqəsi, 8 ədəd porşen, 1 dəst porşenin üzükləri, Şatun boyun içliyi dəsti, Əsas boyun içliyi dəsti, Arxa və qabaq salniklər, gilizin kapron həlqələri, başlığın kipgəclər dəsti Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 3
3 Şatun boyuncuğun içliyi dəsti (vala uyğun) Sadə Kamaz üçün. Şatun-vkladiş. QOST53830 ədəd 3
4 Hava paylayıcısı (soldatnik) Kamaz5320 üçün. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 4
5 Hava kompressoru Kamaz5320 üçün. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 2
6 Mühərrikin baslığının araqatı dəsti Kamaz5320 üçün. Başlığın prokladkaları dəsti. 1dəst=8ədəd. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 3
7 Su köynəyinin ara qatı dəsti Kamaz5320 üçün. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 3
8 Kollektorun ara qatı dəsti Kamaz5320 üçün. Kollektorun prokaldakalrı. 1dəst=8ədəd. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 3
9 Mühərrikin araqatı dəsti Kamaz5320 üçün. Kamazın bütün prokladkaları olan hazır paket. QOST53830 ədəd 3
10 Əyləc borusu Kamaz5320 üçün. Tormozun rezin şlanqı. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 10
11 Əyləc çəlləyi Kamaz5320 üçün. Tormoz kamerası. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 6
12 Hava tənzimləyicisi Kamaz5320 üçün. Hava tənzimləyən klapan. Ramanın arssında yerləşir. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 3
13 Soba (kabina) Kamaz5320 üçün. Kabinanın peçi. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 3
14 Sükanın kolonkası dəsti Kamaz5320 üçün. Zbor rulevoy kolonka. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 2
15 Mühərrikin qabaq döşəkçəsi Kamaz5320 üçün. Motorun poduşkaları. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 4
16 Əyləc treşotkası Kamaz5320 üçün. Tormozun trişotkası. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 4
17 Yanacaq nasosu Kamaz5320 üçün. Yüksək təzyiqli yanacaq nasosu. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 3
18 Yanacaq nasosunun təmir dəsti Kamaz5320 üçün. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 4
19 İlişmə diski Kamaz5320 üçün. Feredo. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 4
20 Əsas boyuncuğun içliyi(valın ölçüsünə uyğun) dəsti Kamaz5320 üçün. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 3
21 Termostat Kamaz5320 üçün. Motorun suyunun termostatı. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 4
22 Cərəyan ayırıcı (massa vkluçatel) Kamaz5320 üçün. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 2
23 Ayna silənin şotkaları dəsti Kamaz5320 üçün. Podpresi silən fırça dəsti. Mühərriki ilə birlikdə. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 2
24 İstilik sobasının mühərriki Kamaz5320 üçün. Salonun peçinin motoru. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 2
25 Sükanın eninə dartıcı qüvvəsi Kamaz5320 üçün. Eninə tyaqa. Başığı ilə birgə. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 2
26 Sükanin uzununa dartici qüvvəsi Kamaz5320 üçün. Uzununa tyaqa. Bağlığı ilə birgə. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 2
27 Sobanın mühərrikinin açarı Kamaz5320 üçün. Peçin motorunun vkluçateli. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 2
28 Kolodkanın oxu qayka+sancaq ilə birgə Kamaz5320 üçün. Kolokanı və rolikləri saxlayan ox. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 2
29 Barabanın metal tozluğu (pılnik) Kamaz5320 üçün. Metal pılnik. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 1
30 Suportun gücləndirici plastinkası Kamaz5320 üçün. Suportun başına taxılan metal hissəcik. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 1
31 Kolodkanın dartıcı yayı Kamaz5320 üçün. Kolodkaları bir-birinə sıxan prujin. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 4
32 Kolodka örtük (nakladka) dəsti ilə birgə Kamaz5320 üçün. Nakladkası özünə bərkidilmiş tormoz kolodkası. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 2
33 Arxa əyləc barabanı Kamaz5320 üçün. Arxa stupitsanın barabanı. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 2
34 Arxa əyləcin ştoku (sağ) Kamaz5320 üçün. Arxa tormozun Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 1
35 Kolodka diyircəyi (rolik) oxu ilə birgə Kamaz5320 üçün. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 2
36 Baraban boltu qayka ilə birgə Kamaz5320 üçün. Barabanı stupitsaya bərkidən bolt-qayka dəsti. 1dəst=1bolt+1qayka. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 dəst 5
37 Arxa təkər topunun kipgəci Kamaz5320 üçün. Arxa stupitsanın salniki. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 2
38 Kolodka oxunun səkkizvarı şaybası Kamaz5320 üçün. Kolodka oxunu saxlayan "8 rəqəminə bənzəyən" şayba. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 1
39 Arxa əyləcin suportu (sağ) Kamaz5320 üçün. Arxa tormozun sağ suportu. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 1
40 Səsboğanın setka borusu Kamaz5320 üçün. Səsboğucunun silindrik setka borusu. Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 3
41 Kabinanın ressoru Kamaz5320 üçün. Kabinanı satxlayan resor. Kabinanın amortizatorunun üstündə yerləşir.Çin istehsalı olmayan. QOST53830 ədəd 18

 

Müsabiqə Dövlət Satınalmalarının Vahid İnternet Portalı vasitəsi ilə həyata keçirilir. Maraqlanan şəxslər müsabiqə haqqında ətraflı məlumat əldə etmək üçün www.etender.gov.az keçidindən istifadə etməlidir. Müsabiqənin əsas şərtlər toplusunu əldə etmək üçün “asan ödəniş” vasitəsilə iştirak haqqını ödəyərək tenderdə iştirak edə bilərsiniz.

(Əlaqələndirici şəxs Elmir Vəliyev, telefon +994502897433 ve ya elmir.valiyev@azeraluminium.com) vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

  1. Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
  2. Tender təklifi dəyərinin 1% -i həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
  3. Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi orqandan arayış
  4. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti;
  5. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
  6. İddiaçının tam adı hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

Tender proseduru «Dövlət satınalmaları haqqında» qanuna uyğun keçiriləcəkdir.
İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün yuxarıda göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı istisna olmaqla) 2021-04-27 saat 10:00 tarixinə qədər, tender təklifi və bank təminatını isə 2021-05-05 saat 18:00 qədər, etender.gov.az portalı ünvanına təqdim etməlidirlər.
İddiaçıların təklifləri 2021-05-06 saat 10:00 tarixində www.etender.gov.az ünvanında açılacaqdır.

TENDER KOMİSSİYASI