Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Odadavamlı sement/ Refractory concrete- Arcast LC 165 AL Ton/mt 6 863 5178
2 Odadavamlı sement/ Refractory concrete- Arcast LC 185 AL Ton/mt 5 1018 5090
3 Odadavamlı örtük 128/1260/50/C.Fiber Blanket 128/1260/50 ədəd/pcs 10 29 290
4 Paslanmaz polad lif (polad 310) /S.Steel fiber (steel 310) Kq/kg 120 14 1680
Cəm ƏDV Yekun
12238 12238