Müqavilələr reyestri

Malların (işlərin və xidmətlərin) adı
S/N Malın/işin və ya xidmətin adı Ölçü vahidi Miqdarı Malın/işin və ya xidmətin qiyməti Ümumi qiyməti
1 Feredo ədəd 1 155 155
2 Arxa əyləc örtüyü dəst 2 120 240
3 İşə salma açarı ədəd 1 43 43
4 Turbokompressor ədəd 1 730 730
5 Sükanın yağ nasosu ədəd 1 250 250
6 Hava kompressoru ədəd 1 1390 1390
7 Ox mili dəsti dəst 2 510 1020
8 Qabaq əyləc örtüyü dəst 2 120 240
Cəm ƏDV Yekun
4068 732.24 4800.24