“Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar
Cəmiyyətinin strukturu

“ASK” ASC-də 5 üzvdən ibarət Müşahidə Şurası yaradılmışdır. “ASK” ASC-nin strukturunun təsdiqini, işçilərin əmək haqqlarının müəyyənləşdirilməsini və nizamnamə ilə Müşahidə Şurasına həvalə edilmiş digər səlahiyyətləri “ASK” ASC-nin Müşahidə Şurası həyata keçirir. Cəmiyyətin fəaliyyətinə cari rəhbərliyi Baş direktor həyata keçirir. Baş direktorun müxtəlif sahələr üzrə dörd müavini təstiqlənmişdir.

Müşahidə Şurası
Daxili audit
departamenti
Müşahidə Şurasının
ofisi
Baş direktor
İstehsal və xidmət sahalələri üzrə
Baş direktorun müavini
Strateji planlaşdırma və
inkişaf məsələləri üzrə
Baş direktorun müavini
Maliyyə məsələləri üzrə
Baş direktorun müavini
Digər korporativ xidmətlər üzrə
Baş direktorun müavini
İstehsal və xidmər sahalələri üzrə
Baş direktorun müavini
Aqrar-sənaye sahələri
departamenti
İş və xidmət sahələri
departamenti
Aqrar sənaye məhsullarının
istehsalı şöbəsi
Tikinti və tikinti məhsullarının
istehsalı şöbəsi
Yüngül sənaye məhsullarının
istehsalı şöbəsi
Ticarət və ictimai iaşə xidmətləri şöbəsi
Qida sənaye məhsullarının
istehsalı şöbəsi
Digər istehsalat və
xidmətlər şöbəsi
Strateji planlaşdırma və inkişaf məsələləri üzrə Baş direktorun müavini
Tədqiqat, innovasiya və
texnologiya şöbəsi
“Startup” lara dəstək şöbəsi
Digər istehsalat və
xidmətlər şöbəsi
Maliyyə məsələləri üzrə
Baş direktorun müavini
Maliyyə
departamenti
Beynəlxalq hesabatlar
şöbəsi
Maliyyə əməliyyatlarına
nəzarət şöbəsi
İnvestisiya
şöbəsi
Satınalma və təchizat şöbəsi
Digər korporativ xidmətlər üzrə
Baş direktorun müavini
Hüquq
departamenti
İnsan resursları
departamenti
Məhkəmələr və iddialar
şöbəsi
İşə qəbul və təlim şöbəsi
Korporativ idarəetmə və
müqavilələr şöbəsi
Ümumi işlər şöbəsi
İnformasiya texnogiyaları
şöbəsi
Beynəlxalq münasibətlər və
ictimayyətlə əlaqələr şöbəsi