Açıq Tender

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
1 “Azəralüminium” MMC 145.2 ton Metalik Maqnezium (DÜİST 804-93,Marka Mg 99.85 -99.95, çəki – 2 ± 0.3 kq) satın alınması 21.10.2019 14:12
2 “Azəralüminium” MMC Taxta brus (50x100 və 100x100) satın alınması 17.10.2019 13:25
3 “Azəralüminium” MMC Şixtə materialları satın alınması 16.10.2019 14:42
4 “Azəralüminium” MMC 110 000 ton gil-torpağın Potidən - Gəncə d/y stansiyasına hopper tipli vaqonlarla daşınmasının satın alınması 15.10.2019 09:07
5 “Azəralüminium” MMC (Təkrar) 5 ton Odadavamlı sement satın alınması 07.10.2019 14:59
6 “Azəralüminium”  MMC 4 ədəd radial konus yastığın satın alınması satın alınması 07.10.2019 10:14
7 “Azəralüminium” MMC 24 ton butil maddəsi və 60,000.00 ədəd bitil kağız satın alınması 07.10.2019 10:12
8 “Azəralüminium” MMC 60 ton Dairəvi polad (20 ton Ø95 pol.20 (DÜİST 2590-2006) və 40 ton Ø135 pol.3 (DÜİST 2590-88) satın alınması 07.10.2019 10:07
9 “Azəralüminium” MMC 1000 cüt metallurq çəkməsi satın alınması 25.09.2019 14:28
10 “Azəralüminium” MMC 2 ədəd 3 tonluq forkliftin satın alınması 25.09.2019 14:26
11 “Azəralüminium” MMC (Təkrar) Bişmiş Karbon Anod Blokları satın alınması 06.09.2019 13:46
12 “Azəralüminium” MMC (Təkrar) Gil-Torpaq (Al2O3) satın alınması 06.09.2019 13:42
13 “Azəralüminium” MMC (Təkrar) Alüminium flüorid (AlF3) satın alınması 06.09.2019 13:38
14 “Azəralüminium” MMC Bişmiş Karbon Anod Bloklarının açıq tender üsulu ilə satın alınması 26.08.2019 16:55
15 “Azəralüminium” MMC Gil-torpağın açıq tender üsulu ilə satın alınması 26.08.2019 16:42