Açıq Tender

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
1 “Azəralüminium” MMC Şixtə materialı AlFe20 satın alınması 05.11.2019 15:11
2 “Azərpambıq ASK” MMC Cari mövsüm ilində filiallarda istifadə olunan asinxron tipli üç fazalı elektrik mühərriklərinin təmir olunması, dolaqlarının sarınması işlərinin satın alınması 01.11.2019 09:30
3 “Azəralüminium” MMC 72 ton 12 yük maşınına yüklənəcək karton gilizlər yükünün Lipesk -Gəncə daşınması satın alınması 31.10.2019 14:21
4 “Azərpambıq ASK” MMC Xam pambığın tayalarda saxlanılmasını təmin etmək üçün brezent örtüklərinin satın alınması 30.10.2019 16:59
5 “Azərpambıq ASK” MMC Cari mövsüm ilində, tədarük ediləcək xam pambığın tayalara yığılıb saxlanılmasını təmin etmək məqsədi ilə qidalandırıcı və nəqledici avadanlıqlarında istifadə olunan konveyer lentaların satın alınması 29.10.2019 12:48
6 “Azərpambıq ASK” MMC 56 ədəd Personal və 19 ədəd notebook kompyuterların satın alınması 29.10.2019 11:31
7 “Azəralüminium” MMC 250 ƏDƏD QRAFİT ROTORUN satın alınması 24.10.2019 17:06
8 “Azəralüminium” MMC İşçilərin qış geyimlərinin satın alınması 24.10.2019 16:46
9 “Azəralüminium” MMC 145.2 ton Metalik Maqnezium (DÜİST 804-93,Marka Mg 99.85 -99.95, çəki – 2 ± 0.3 kq) satın alınması 21.10.2019 14:12
10 “Azəralüminium” MMC Taxta brus (50x100 və 100x100) satın alınması 17.10.2019 13:25
11 “Azəralüminium” MMC Şixtə materialları satın alınması 16.10.2019 14:42
12 “Azəralüminium” MMC 110 000 ton gil-torpağın Potidən - Gəncə d/y stansiyasına hopper tipli vaqonlarla daşınmasının satın alınması 15.10.2019 09:07
13 “Azəralüminium” MMC (Təkrar) 5 ton Odadavamlı sement satın alınması 07.10.2019 14:59
14 “Azəralüminium”  MMC 4 ədəd radial konus yastığın satın alınması satın alınması 07.10.2019 10:14
15 “Azəralüminium” MMC 24 ton butil maddəsi və 60,000.00 ədəd bitil kağız satın alınması 07.10.2019 10:12