Açıq Tender

S/N Təşkilatın adı Malların (işlərin və xidmətlərin) adı Tarix
1 “Azərpambıq ASK” MMC Cari mövsüm ilində, tədarük ediləcək xam pambığın tayalara yığılıb saxlanılmasını təmin etmək məqsədi ilə qidalandırıcı və nəqledici avadanlıqlarında istifadə olunan konveyer lentaların satın alınması 05.12.2019 10:53
2 “Azəralüminium” MMC Yağlama və soyutma mayesi üçün süzgəc parçalar satın alınması 28.11.2019 14:47
3 “Azəralüminium” MMC Aluminium rulon yükünün Gəncə sahəsindən Dnepropetrovsk şəhərinə daşınması(Yanvar 2020-Dekabr 2020) xidmətinin satın alınması 27.11.2019 09:25
4 “Azəralüminium” MMC Aluminium rulon yükünün Gəncə sahəsindən Minsk şəhərinə daşınması(Yanvar 2020-Dekabr 2020) xidmətinin satın alınması 27.11.2019 09:21
5 “Azəralüminium” MMC Fərdi qoruyucu mühafizə vasitələri satın alınması 22.11.2019 13:18
6 “Azəralüminium” MMC Zakopitye Belorusiya (kod 150405) -Gəncə stansiyasına (556802) marşrutu üzrə alüminium fluorid yükünün daşınması xidmətinin satın alınması 18.11.2019 17:16
7 “Azəralüminium” MMC (Təkrar) 110 000 ton gil-torpağın Potidən - Gəncə d/y stansiyasına hopper tipli vaqonlarla daşınmasının satın alınması 18.11.2019 10:44
8 “Azəralüminium” MMC (Təkrar) Şixtə materialı satın alınması 13.11.2019 15:42
9 “Azəralüminium” MMC (Təkrar) Şixtə materialları satın alınması 13.11.2019 15:39
10 “Azərpambıq ASK” MMC Bərdə PİEZ-da olan 1200 ton xam-pambığın, Goranboy PİTM-da olan 350 ton və İmişli PİTM-də olan 1150 ton xam-pambığın Ucar PİEZ-na daşınmasını satın alınması 13.11.2019 09:52
11 “Azəralüminium” MMC Şixtə materialı AlFe20 satın alınması 05.11.2019 15:11
12 “Azərpambıq ASK” MMC Cari mövsüm ilində filiallarda istifadə olunan asinxron tipli üç fazalı elektrik mühərriklərinin təmir olunması, dolaqlarının sarınması işlərinin satın alınması 01.11.2019 09:30
13 “Azəralüminium” MMC 72 ton 12 yük maşınına yüklənəcək karton gilizlər yükünün Lipesk -Gəncə daşınması satın alınması 31.10.2019 14:21
14 “Azərpambıq ASK” MMC Xam pambığın tayalarda saxlanılmasını təmin etmək üçün brezent örtüklərinin satın alınması 30.10.2019 16:59
15 “Azərpambıq ASK” MMC Cari mövsüm ilində, tədarük ediləcək xam pambığın tayalara yığılıb saxlanılmasını təmin etmək məqsədi ilə qidalandırıcı və nəqledici avadanlıqlarında istifadə olunan konveyer lentaların satın alınması 29.10.2019 12:48