Новости

Дочерние предприятия

“Azəralüminium” MMC X

“Azəralüminium” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti  “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən təsis edilmişdir. Azərbaycan Respublikasında əlvan metallurgiya sənayesinin müəssisələrini özündə birləşdirməklə  boksit (gələcəkdə həm də alunit) filizindən alüminium-oksid (gil-torpaq), ilkin alüminium külçə, billet ,  yarımfabrikat tökmə rulon, qalınlığı 0,2-2,5 mm olan soyuq yayılmış və boyanmış təbəqələr istehsal edir. İllik istehsal gücü 50min tondur. Müəssisənin məhsulları 98% ekspert edilərək, Türkiyə, Rusiya, Avropa Birliyi ölkələri və ABŞ-a satılır. Müəssisə  AZS Milli Sertifikatlaşdırma Sisteminin “Uyğunluq Sertifikatı” , TSE, CE, İSO 9001, İSO 14001, ONSAS 18001 sertifikatlarına sahibdir.

“Azərpambıq ASK” MMC X

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin irəli sürdüyü prinsipləri rəhbər tutaraq  “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC-nin təsisi ilə  25 may 2018-ci il tarixdə  “Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi” MMC yaradılmışdır.  Cəmiyyət  pambıq istehsalı,  tədarükü, emalı və emaldan alınan məhsulların (pambıq mahlıcı, texniki çiyid, pambıq  yağı, köməkçi məhsullar, çiyid cecəsi və s.) satışı ilə məşğul olur. Cəmiyyət üzrə 2018-ci il mövsümündə respublikanın 14 rayonunda 29,0 min hektarda pambıq əkini aparılmış və bu günə qədər 49,3 min ton xam pambıq tədarük edilmiş, hədəf isə 58,0 min ton xam pambıq yığılmasına nail olmaqdır. Cəmiyyətin hesabında pambığın əkilməsi, becərilməsi və yığılması üçün 2993 sayda müxtəlif müasir tipli kənd təsərrüfatı texnikaları mövcuddur (“JOHN-Deere” markalı pambıq yığan kombayn, şum-mala, becərmə traktorları, qoşqular, kotan, kultivasiya aqreqatları və s.). 

“Azərtütün ASK” MMC X

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 dekabr 2017-ci il tarixli, 1704 saylı Fərmanının icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə tütün istehsalı üzrə 2008-ci ildən fəaliyyət göstərən “İntertobacco” MMC-nin əmlakları “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC-nin mülkiyyətinə götürülmüşdür. “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC tütünçülüyün inkişafını təmin etmək məqsədi ilə tütün istehsalını və emalını Cəmiyyətin törəmə müəssisəsi olan “Azərtütün ASK” MMC-nin vasitəsi ilə həyata keçirir.

Hazırda “Azərtütün ASK” MMC-nin Balakən, Zaqatala, Qax və Şəki rayonlarında 236 ədəd xüsusi odla qurutma kamerası, anbar və ofis binaları, habelə digər zəruri infrastruktura malik dörd quru tütün istehsalı məntəqəsi və Zaqatala rayonunda isə bir tütün emalı zavodu fəaliyyət göstərir. Qurutma kameraları bu sahədə tanınmış Bolqarıstanın “Ronis” və İtaliyanın “Cone”, emal zavodunun  avadanlıqları  isə ABŞ-ın “MacTavish Evans” və İtaliyanın “Goddiolli Bellanti” şirkətlərinə məxsusdur. Ümumilkdə “Azərtütün ASK” MMC və onun strukturuna daxil olan müəssisə və obyektlərdə 153 daimi iş yeri vardır, mövsümdə isə 550-600 nəfər müvəqqəti işə cəlb edilir.

ООО "АСК Хидмят" X

Общество с ограниченной ответственностью “АСК Хидмят” учреждено 09 марта 2018 года Открытым Акционерным Обществом «Азербайджанская промышленная корпорация».Основная деятельность заключается в оказании услуг по управлению государственным имуществом, находящимся в собственности Открытого Акционерного Общества «Азербайджанская промышленная корпорация».  Сегодня предприятие выступает от имени собственников таких объектов, как Центр деловых связей «АСК Плаза», 2-ой корпус Центра деловых связей «АСК Плаза», Торговый центр «АМАЙ» и др., оказывая тем самым услуги по аренде нежилых помещений, мониторингу технического состояния объектов, обеспечению пожарной безопасности и иных действующих норм безопасности.  

ООО "АСК Идман Комплекси" X

ASK Арена построена в 2000 году Азербайджанской Федерацией Футбольных Ассоциаций. Вместимость стадиона составляет 8125 человек. Арена используется для проведения матчей  Премьер-лиги по футболу. На территории арены расположены футбольные площадки, бассейн, фитнес-центр, Национальная федерация карате и спортивные залы по карате, зал для бокса, офисные центры, 4-звездочный отель “Avenu”, отвечающий международным требованиям и занимающий 38-ое место среди отелей Азербайджана, а также апартаменты с просторными комнатами, 3-этажный ресторан с просторной кухней и развлекательные центры.

ООО "АСК Шюше" X

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Salyan şossesi, 25 ünvanında yerləşən “ASK Şüşə”  MMC 2018-ci ilin fevral ayında təsis edilib və “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” ASC-yə məxsusdur. Müəssisə  22 ha ərazidə yerləşir və  İtaliyadan gətirilmiş ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilib.  Burada 120 tonluq şüşəbişirmə sobası, əlavə korpus və sexlər yerləşir. İstehsalat sahəsi yeni sistemli qablaşdırma sexi, laboratoriya  və anbardan ibarətdir. Müəssisə regionda ən geniş imkanlara sahib olan istehsalçıdır. Əsas xammalın müəyyən hissəsi ölkədaxili, müəyyən hissəsi isə Rusiya, Ukrayna və Türkiyədən gətirilir. 

ООО "АСК Шаки Шараб" X

Шекинский винный завод Азербайджанской Промышленной Корпорации, расположенный в поселке Челяби хан города Шеки, учрежден в 2011 году. Завод состоит из двух частей – главного и дополнительного корпуса. Главный корпус включает упаковочный цех с новой системой, лабораторию, оснащенную современной технологией, и склад большой вместимости. Другой корпус состоит из цеха по приему и переработке винограда, цеха брожения для получения белого и красного вина и большого винного погреба. Оборудование завода принадлежит Итальянскому бренду Della Toffola. Одним словом, на предприятии созданы все условия для изготовления качественных и вкусных вин, отвечающих Европейским стандартам.

ООО "Азерипяк" X

Предприятие состоит из 5 производственных цехов: цех по выкорке шелкопряда для последующего получения шелка-сырца, прядильный цех, красильно-отделочный цех, цех трощения и шелкокручения. Установленное в предприятии оборудование производства Германии, Польши, Голландии обеспечивает производство высококачественного шелка-сырца, шелковых шарфов, шелковых платков (кялагаи) и хлопчатобумажной пряжи. Производимая продукция экспортируется в Россию, Турцию, Иран и Туркменистан.

ООО "АСК Изолит" X

ООО “АСК ИЗОЛИТ” создано на базе ОАО “Мингячевир Изолит”. На предприятии налажено производство нижеследующей продукции:

- изоляционные материалы для электротехники и энергетической промышленности, полимерные трубы, соединительные элементы и части из полимера, композитные профили и арматуры широкого ассортимента из стеклопластика, изоляционные покрытия для электроконтактных линий метрополитена, трубы и фитинги из стеклопластика для нефтегазовой промышленности, стеклопластиковые накладки для геологических разведок и подземных исследований, трубы для транспортировки химических агрессивных растворов, кислот и солей и т.д. 

Продукция предприятия выпускается под «Сертификатом соответствия» Национальной системы сертификации AZS.

ООО “АСК Текстил” X

Фабрика при ООО “АСК Текстиль” обеспечивает выпуск трикотажной продукции различных видов из чистого хлопка. При производстве рубашек в основном используются различные виды тканей из 100%-го хлопка. Производство ковров – одно из традиционных направлений производства. На фабрике, где используются краски растительного происхождения, можно увидеть образцы ковров, принадлежащих всем ковродельческим школам Азербайджана.

ООО “АСК Секьюрити” X

Общество с ограниченной ответственностью “АСК Секьюрити” – охранная компания, обеспечивающая безопасность и защиту нежилых объектов, принадлежащих ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» и его дочерним предприятиям. Компания благодаря богатому опыту работы и профессионализму сотрудников оказывает охранные услуги, руководствуясь принципами высокой пунктуальности  и профессионализма.

ООО "АСК Аяггабы Фабрики" X

На фабрике работают высококвалифицированные мастера, технологи, дизайнеры, а также опытные работники по производству обуви. Производственные цеха оснащены оборудованием, отвечающим технологиям таких производителей, как Klockner Desma, PFAFF, Toktas, Techno Minuterie, YiLi Shoes Machinery и др. Годовая производственная мощность фабрики составляет 500000 пар обуви. Наша обувь военного назначения, а также рабочая обувь отвечают самым высоким стандартам. Фабрика удостоена сертификатов ISO9001:2000, ISO9001-2008 и EN345.

ООО "АСК Хейвандарлыг" X

Племенное фермерское хозяйство молочно-мясного направления, принадлежащее ООО «АСК Животноводство», действующему в селении Орта Зейзид Шекинского района, занимает особое место в развитии породистого скотоводства. В данном животноводческом комплексе современного типа содержатся до 1400 голов крупнорогатого скота породы “Хольштин-фриз” (Голландия). Животноводческий комплекс включает большие фермы, доильный цех, лабораторию и вспомогательные строения. С помощью установленного в доильном цеху оборудования производится дойка 32 коров одновременно без контакта с окружающей средой с последующим сбором, охлаждением и хранением молока. В комплексе функционирует завод по производству сыра с пастеризацией до 10 тонн молока в час. На территории комплекса имеется также 3 навеса для хранения кормов вместимостью 500 тонн каждый, а также склад для хранения силоса и сенажа вместимостью 6000 тонн.

Кто мы?

Открытое Акционерное Общество созданное в целях увеличения эффективности управления государственным имуществом, формирования системы отчетности и контроля на основе принципов корпоративного управления, достижения установления благоприятных деловых отношений между государственными предприятиями и увеличения производственного потенциала в цепочке создания стоимости.

Мировые цены

Алюминий $1827 $10.00(+0.55%)
Табак $1041.29 $13.60(+1.32%)
Хлопок $1926.61 $5.80(+0.30%)