Balakən Tütün İstehsalı və Emalı Məntəqəsinin Tikintisi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 10 avqust tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında tütünçülüyün inkişafına dair 2017–2021-ci illər üçün Dö...
Daha ətraflı