Satınalma planı

Təşkilatın adı
S/N Satınalan təşkilatın adı İl Planın yerləşdirilmə tarixi Excell