BİLDİRİŞ

“ASK” ASC Azərbaycan Respublikasının Daşkəsən rayonu ərazisində yerləşən “Daşkəsən Zəylik Alunit Mədəni”ndə alunit filizi ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi və müasir zənginləşdirmə texnologiyası ilə alunit filizindən gil-torpaq istehsalı üçün zəruri olan alunit konsentratının əldə edilməsinin, hasil edilən alunit konsentratını emal etməklə tərkibindəki gil-torpaq, gübrələr və digər yararlı məhsulların çıxarılması üçün tətbiq olunacaq iqtisadi baxımdan səmərəli, ekoloji cəhətdən təhlükəsiz texnologiyanın seçimi, bu texnologiyanın laboratoriya, yarımsənaye və sənaye sınaqlarının aparılması, həmçinin ətraflı texniki-iqtisadi əsaslandırmasının hazırlanması üçün məsləhətçi şirkətin cəlb edilməsi məqsədi ilə keçirilən ikimərhələli tenderin tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsi tarixi 15.10.2019-cu il 17:00-a, tender təkliflərinin təqdim olunması tarixinin 24.10.2019-cu il saat 17:00-a, zərf açılışı prosedurunun müddəti isə 25.10.2019-cu il saat 15:00-a qədər uzadılmışdır.
Əlaqələndirici şəxs: Fərid Mahmudov
Telefon: +994772771106
Elektron ünvan: farid.mahmudov@ask.gov.az


TENDER KOMİSSİYASI