Müqavilələr reyestri

Satınalan
Yeni reyestr yerləşdirin
S/N Satınalan təşkilatın adı Malgondərən təşkilatın adı Muqavilənin predmeti Məbləğ Tarix
1 “Azərpambıq ASK” MMC F/Ş Cahangirov Elnur Pirməmməd oğlu Texniki çiyidin daşınması 46,900.00 AZN 15.02.2019
2 “Azərpambıq ASK” MMC "Damla Trans Service" MMC Yükdaşıma xidmətlərin göstərilməsi (dizel yanacağı) 248,820.00 AZN 05.02.2019
3 “ASK” ASC "Premier" MMC İstifadəçi əməliyyat sistemləri və ofis proqram təminatı üçün istifadəçi lisenziyalarının satın alınması 30,911.28 AZN 06.02.2019
4 “ASK” ASC "Fayton LTD" MMM “Azərtütün ASK” MMC üçün Qax və Şəki Tütün istehsalı və emalı məntəqələrinin hər birində 30 (otuz) ədəd yeni odlaqurutma kameralarının alınması və quraşdırması işlərinin satın alınması 3,241,000.00 AZN 31.01.2019
5 “Azəralüminium” MMC Achenbach Buschhütten GMBH & Co. Kg Soyuq Yayma xəttlərinin istehsal gücünün artırılması 24,500.00 EUR 26.12.2018
6 “Azəralüminium” MMC Changsha E-HU Machinery&Electronics Technology Co., LTD. Elektroliz təknələrin təmiri üçün 731 ton polad millərin (blyums) satın alınması 593,572.00 USD 15.01.2019
7 “Azəralüminium” MMC Shanghai Richstone Supply Chain Management Co., LTD. Elektroliz təknələrinin təmiri üçün odadavamlı materialların satın alınması 609,733.15 USD 15.01.2019
8 “ASK” ASC “Do İ.T.” MMC Elektron sənəd dövriyyəsi və kargüzarlıq proqram təminatının qurulması, buna müvafiq olaraq təlimlərin keçirilməsi 44,900.00 AZN 18.01.2019
9 “ASK” ASC “AER Company Group” MMC “Azəripək” MMC-nin Şəki şəhərindəki “Yeni barama qurutma sahəsi”-də qazanxananın və buxar təchizatı sisteminin yenidən qurulması işlərin layihələndirilməsi 54,280.00 AZN 15.01.2019
10 “ASK Şüşə” MMC "VAR Group" MMC Fərdi mühafizə vasitələri(respiratorlar) 3,600.00 AZN 12.12.2018
11 “ASK Şüşə” MMC "Azchem" MMC Polietilen 43,605.00 AZN 12.12.2018
12 “ASK Şüşə” MMC Fiziki şəxs Xəlilov Elçin Arif oğlu taxta altlıqlar 40,500.00 AZN 10.12.2018
13 “ASK Şüşə” MMC "Şərq Kimya Şirkəti-Bakı" MMC kvars qumu 441,320.00 AZN 10.12.2018
14 “ASK Şüşə” MMC "Şərq Kimya Şirkəti-Bakı" MMC Dolomit 54,162.00 AZN 10.12.2018
15 “ASK Şüşə” MMC "Şərq Kimya Şirkəti-Bakı" MMC Kalsiləşdirilmiş soda 63,400.00 USD 08.11.2018