Müqavilələr reyestri

Satınalan
Yeni reyestr yerləşdirin
S/N Satınalan təşkilatın adı Malgondərən təşkilatın adı Muqavilənin predmeti Məbləğ Tarix
1 “Azəralüminium” MMC "Günəş" şirkəti Arqon, Arqonmiks və Azot qazları (2019-cu il üçün tələbat) 37,229.00 AZN 18.03.2019
2 “Azəralüminium” MMC "Global Construction and Trade" MMC 20 ədəd almaz başlıqlı yonma karandaşı 30,868.80 AZN 18.03.2019
3 “Azəralüminium” MMC "Global Construction and Trade" MMC Cilalama daşları 23,168.83 AZN 18.03.2019
4 “Azəralüminium” MMC "Corner Co" MMC Sıxılmış havadan yağ ayıran seperator 16,248.00 AZN 18.03.2019
5 “Azəralüminium” MMC "Corner Co" MMC 20 ton ŞA-5 kərpiç (DÜST-390-96. 1ədəd kərpic 3.5-3.6kq) 13,602.40 AZN 18.03.2019
6 “Azəralüminium” MMC AzInTelecom MMC Virtual Serverin icarəsi 33,006.96 AZN 14.03.2019
7 “Azəralüminium” MMC AzInTelecom MMC SQLSvrStd ALNG LicSAPk MVL SAL (2 user) 228-05018 və WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic (9EM-00562) proqramların istifadə 7,646.00 AZN 14.03.2019
8 “ASK Şüşə” MMC "HERMES ZF" MMC təsərrüfat malları 38,808.34 AZN 04.03.2019
9 “ASK Şüşə” MMC "Azchem" MMC Kalsiləşdirilmiş soda 273,700.00 AZN 31.01.2019
10 “ASK Şüşə” MMC "ASK Tekstil" MMC xüsusi geyimlər 4,101.00 AZN 04.01.2019
11 “ASK Şüşə” MMC "Azchem" MMC Kalsiləşdirilmiş soda 974,177.79 AZN 28.02.2019
12 “ASK Şüşə” MMC "Meqaplus" Firması kvars qumu 926,640.00 AZN 22.02.2019
13 “ASK Şüşə” MMC "Şərq Kimya Şirkəti-Bakı" MMC təbaşir tozu 265,500.00 AZN 22.02.2019
14 “ASK Şüşə” MMC Fiziki şəxs Məmmədov Elşən Tağı oğlu taxta altlıqlar 197,000.00 AZN 25.02.2019
15 “ASK Şüşə” MMC Fiziki şəxs Xəlilov Elçin Arif oğlu taxta altlıqlar 370,000.00 AZN 25.02.2019